Playing for Success

Playing for Success , Leren met een WOW-factor
Playing for Success is een na-schools programma voor kinderen van 9 tot 14 jaar die vanwege sociaal-emotionele oorzaken op school onder hun eigen niveau presteren en/of vastlopen op school. Door gebruik te maken van de WOWfactor; het stadion, de omgeving, de spelers, werken kinderen op een niet-schoolse manier aan het versterken van hun sociaal-emotionele ontwikkeling en hun schoolprestaties.

Playing for Success De Graafschap gaat met de kinderen gedurende tien weken aan de slag in de persruimte van de Vijverberg, hèt stadion van De Graafschap. Er worden allerlei lesactiviteiten georganiseerd waarbij de kinderen zoveel mogelijk positieve ervaringen opdoen. De leerlingen worden betrokken bij het leerproces en stellen iedere week leerdoelen op waar ze aan kunnen werken. Een ervaren leerkracht zorgt voor de aansturing, begeleiding en de inhoud van de activiteiten. Zij wordt hierbij ondersteund door stagiaires van verschillende MBO/HBO opleidingen.                                                

Kernelementen van het programma Playing for Success:
• Kinderen in hun kracht zetten
• Succeservaringen
• Contextrijk leren
• Een motivatiegericht klimaat
• Activiteiten zijn uitdagend maar haalbaar en betekenisvol.
Playing for Success is voor kinderen uit groep 6,7 of 8 van het basisonderwijs maar ook voor klas 1 en 2 (3) van het voortgezet onderwijs. Aanmelding vindt plaats via de school van het kind.