Informatie voor scholen 

Playing for Success De Graafschap is een concept waarbij de sociaal emotionele ontwikkeling wordt vergroot. Het gaat om kinderen die een “steuntje in de rug” kunnen gebruiken bij het vergroten van het zelfvertrouwen, de motivatie, de samenwerking met andere kinderen en/of het positiever ontwikkelen van hun zelfbeeld. Vaak zijn dit kinderen die op school niet laten zien wat erin zit. Playing for Success De Graafschap wil preventief insteken en onderpresteren voorkomen/verminderen en daarmee vroegtijdig schooluitval voorkomen. 


Playing for Success De Graafschap gaat in het traject naast het kind staan en geeft ze verantwoordelijkheid over hun eigen leerproces. Samen met de coaches (stagiaires van verschillende opleidingen) stellen de kinderen doelen voor zichzelf op. Vaak zijn dit doelen die je niet in één bijeenkomst kunt behalen. Door middel van uitdagende activiteiten en begeleiding van de coaches kunnen de kinderen aan deze leerdoelen werken. Alle activiteiten bevatten doelen gericht op het vergroten van de sociale competenties. Playing for Success de Graafschap legt hierbij vooral de nadruk op succeservaringen en op de kwaliteiten van de kinderen. Er wordt gewerkt via de oplossingsgerichte methodiek. Kinderen ervaren niet dat “ze aan het leren zijn” aangezien alle activiteiten uitdagend en spectaculair worden aangeboden 


 Het traject bestaat uit 10 bijeenkomsten waarbij kinderen eenmaal per week naar het leercentrum komen. 

 De kinderen worden geplaatst in een groep van maximaal 16 leerlingen. Deze groep wordt daarna weer verdeeld in kleine subgroepjes en vaste coaches gedurende het hele traject. Elke bijeenkomst is opgebouwd als een voetbalwedstrijd met een: 

 * Warming-up
* Eerste helft
* Rust
* Tweede helft

 * Cooling down


 Aanmelden 


De aanmelding vindt plaats via school. School neemt in eerste instantie contact op met de ouders en bespreekt met de ouders de reden van aanmelding. Wanneer ouders akkoord zijn met de aanmelding vult de school, samen met ouders, de digitale aanmelding op mijnpfs.nl in. Hiervoor heeft iedere school een inlogcode gekregen. Mocht u deze inlogcode, om welke reden dan ook, niet meer weten, kunt u contact opnemen met [email protected]
   
Wanneer Playing for Success De Graafschap de aanmelding heeft ontvangen gaan wij aan de slag om de groepen in te delen. Op dinsdagmiddag draaien wij de 1e en 2e periode een VO groep en de laatste periode een groep 8 traject. Op de woensdag en donderdagmiddag draaien wij een groep van 15.00 – 17.00. Enkele weken voordat het traject start ontvangen ouders een mail met de data van de bijeenkomsten. Aanmelden van leerlingen kan het hele jaar door. Drie maal per schooljaar start Playing for Success De Graafschap met een leertraject. Deze trajecten starten in september, januari en april. Playing for Success De Graafschap neemt, ruim voor het nieuwe traject, per mail contact op met de scholen om u te herinneren aan de inschrijving.
 

Contact met de scholen 

Playing for Success De Graafschap neemt contact op met school wanneer kinderen niet aanwezig zijn en/of als er bijzonderheden zijn. Sommige kinderen nodigen ook de leerkrachten uit voor de eindpresentatie, die de laatste bijeenkomst plaatsvindt. Voortgang van de leerlingen kunnen worden ingezien via mijnpfs.nl. Na iedere bijeenkomst is inzichtelijk wat en hoe de leerling het die dag heeft gedaan bij Playing for Success De Graafschap.