Informatie voor ouders

Playing for Success De Graafschap is een uniek concept waarbij wij werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Het gaat om kinderen in de leeftijd van 9 tot 14 jaar die een “steuntje in de rug” kunnen gebruiken bij het vergroten van het zelfvertrouwen, de (leer)motivatie, de samenwerking met andere kinderen en werken wij aan het zelfbeeld van de kinderen. Vaak zijn dit kinderen die op school niet volledig laten zien wat ze in zich hebben.

Playing for Success De Graafschap gaat in het traject naast het kind staan en geeft ze verantwoordelijkheid over hun eigen leerproces. Samen met de coaches (stagiaires van verschillende opleidingen) stellen de kinderen doelen voor zichzelf op. Vaak zijn dit doelen die je niet in één bijeenkomst kunt behalen. Elke week leggen de kinderen een stapje vast, wat in die week bereikt kan worden. Door middel van uitdagende activiteiten en begeleiding van de coaches kunnen de kinderen aan deze leerdoelen werken. Alle activiteiten bevatten doelen gericht op het vergroten van de sociale competenties en opdrachten met bijvoorbeeld taal en rekenen worden als middel ingezet. Playing for Success de Graafschap legt hierbij vooral de nadruk op succeservaringen en op de kwaliteiten van de kinderen. Er wordt gewerkt via de oplossingsgerichte methodiek. Kinderen ervaren niet dat “ze aan het leren zijn” aangezien alle activiteiten uitdagend en spectaculair worden aangeboden

Het traject bestaat uit 10 bijeenkomsten waarbij kinderen eenmaal per week naar het leercentrum komen. 
De kinderen worden geplaatst in een groep van maximaal 16 leerlingen. Deze groep wordt daarna weer verdeeld in kleine subgroepjes en vaste coaches gedurende het hele traject. Elke bijeenkomst is opgebouwd als een voetbalwedstrijd met een:
Warming-up
* Eerste helft
* Rust
* Tweede helft
* Cooling down

Aanmelden

De aanmelding vindt plaats via school. Scholen en ouders bepalen samen of Playing for Success De Graafschap kan bijdragen aan de ontwikkeling van uw kind. Drie maal per schooljaar start er een leertraject van 10 weken:
· September - december
· Januari - april 
· April - juni

Voor ouders zijn er geen kosten verbonden aan het traject

Mijnpfs.nl

De leerdoelen van de leerlingen worden iedere week vastgelegd in een online-volgsysteem. Ouders, leerkrachten en kinderen krijgen hiervoor een inlogcode waarmee ze de ontwikkelingen van de kinderen wekelijks kunnen volgen. Aan het eind van de dag reflecteren de kinderen, samen met hun coach, op de dag. Vervolgens zullen ook de coaches hun reflectie beschrijven in het systeem. Zo kunnen we de samenwerking met ouders en school versterken.

Voor vragen zijn wij altijd bereikbaar via de mail of telefoon.